ספרינג Sale
logo
פינוי פסולת אלקטרונית:

בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע"ב 2012 (סעיף 30 ד) הינך זכאי/ת למסור, ללא תמורה או עלות פינוי,
במעמד מסירת המוצר שרכשת, פסולת חשמלית ואלקטרונית דומה למוצר אותו רכשת, ובעל מאפיינים דומים כגון: משקל וכמות.
יש לתאם מראש את פינוי המוצר הישן ולעדכן את השירות שלנו בכך שאתם מבקשים איסוף ופינוי הפסולת.
הפסולת תימסר למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת ותועבר על ידינו למיחזור מוכר או שימוש חוזר.
הפסולת תימסר למוביל בתנאים הבאים ובהתאם להוראות החוק החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי ובסוללות התשע"ב 2012.
על המוצר המפונה (“פסולת אלקטרונית”) להמצא בפתח הבית במעמד הפינוי. חשוב להבהיר כי לא יפונה מוצר שאינו מוכן לפינוי.
על המוצר המפונה (“פסולת אלקטרונית”) להיות מנותק מזרם החשמל, המים, הגז, או כל חיבור קבוע אחר.
במידה והמוצר המפונה(“פסולת אלקטרונית”) מחייב פינוי במנוף, פירוק דלתות, או שירותים חריגים נוספים תחול חובת התשלום על הצרכן.
לא תתאפשר מסירת פסולת מזיקה.

חובתכם הצרכנית לעדכן את השירות שלנו בכך שאתם מבקשים איסוף ופינוי הפסולת, ולעמוד באופן ברור בכל התנאים שהוצגו ובכפוף לתקנון השירות באתר: www.mai.org.il